סדר תשלומים

ראשית, בשביל לקבוע את מחיר האפליקציה, אנו צריכים לראות את הרעיון שאתם מעוניינים בו 
(אם זו אפליקציה מורכבת או פשוטה, מחיר מינימום לאפליקציה- 250 ש"ח) דוגמה לאפליקציה מורכבת: כניסה (2,600 ש"ח) דוגמה לאפליקציה פשוטה יותר: כניסה (350 ש"ח)
 .